Nazwa Kierunku

Semestry

     Cena (za semestr)

Andragogika 2 1200 zł
Arteterapia 2 1200 zł
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 3 1000 zł
Biologia w szkole 3 1100 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy w w szkole 3 1000 zł
Chemia w szkole 3 1100 zł
Coaching i tutoring w edukacji 2 1750 zł
Doradztwo zawodowe 3 1000 zł
Dydaktyka i metodyka języka obcego - j. angielski 3 1000 zł
Dydaktyka i metodyka języka obcego - j. niemiecki 3 1000 zł
Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1000 zł
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 3 1200 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) 3 1200 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) 3 1200 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) 3 1200 zł
Edukacja włączająca 3 1200 zł
Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia 2 1000 zł
Etyka w szkole 3 1100 zł
Filozofia w szkole 3 1100 zł
Fizyka w szkole 3 1100 zł
Geografia w szkole 3 1100 zł
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi 2 1200 zł
Historia w szkole 3 1100 zł
Informatyka z programowaniem w szkole 3 1100 zł
Język polski w szkole 3 1100 zł
Logistyka w szkole 3 1000 zł
Logopedia ogólna 3 1300 zł
Logopedia kliniczna* 4 1300 zł
Matematyka w szkole 3 1100 zł
Mediacje i negocjacje 2 1200 zł
Metodyka i metodologia pracy socjalnej 2 1200 zł
Muzyka w szkole 3 1100 zł
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 3 1100 zł
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna 3 1200 zł
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) 3 1200 zł
Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną 3 1300 zł
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną 3 1000 zł
Pedagogika środowiskowa 3 1000 zł
Pedagogika resocjalizacyjna 3 1200 zł
Pedagogika sztuki - plastyka w szkole 3 1100 zł
Przedsiębiorczość w szkole 3 1000 zł
Przygotowanie pedagogiczne 3 1000 zł
Przyroda w szkole 3 1100 zł
Rytmika, logorytmika z elementami tańca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 3 1000 zł
Socjoterapia 3 1000 zł
Technika w szkole 3 1100 zł
Terapia rodzin 3 1000 zł
Trener w oświacie 2 1200 zł
Wczesne nauczanie języków obcych - język angielski 3 1000 zł
Wczesne nauczanie języków obcych - język niemiecki 3 1000 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 1200 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną 3 1300 zł
Wiedza o społeczeństwie 3 1100 zł
Wychowanie do życia w rodzinie 3 1100 zł
Wychowanie fizyczne w szkole 3 1100 zł
Zarządzanie w oświacie 2 1200 zł

Katalog

Zapisz się na studia

Możesz zapisać się w jednym z naszych punktów rekrutacyjno-konsultacyjnych (adresy) lub poprosić o zapis telefonicznie pod numerem telefonu: 887 777 016 lub poprosić o zapis SMS-em "chcę studiować " na numer: +48 781 777 588 lub wypełnić kwestionariusz on-line lub skontaktować się z opiekunami: Krzysztof: 604 553 150; Magdalena: 609 407 414; Radoslaw: 537 785 777; Witalij 785 777 709 (українська мова)

REKRUTACJA

Skontaktuj się z nami

kontakt @ docendo.edu.pl

+48  781 777 588

 

Górny i Dolny Śląsk:

Krzysztof +48604553150

Podkarpacie i Małopolska:

Radosław +48537852777

Rekrutacja:

Odwiedź jeden z naszych Punktów Konsultacyjnych - adresy w zakładce KONTAKT. 

 

Wyślij SMS treści "chcę studiować" na numer:  781 777 588 a skontaktujemy się z Tobą

 

Wyślij pocztą podanie: "Docendo-biuro rekrutacji" ul. Słowackiego 28/14, 97-300 Piotrków Trybunalski