Dydaktyka języka obcego (język niemiecki)

OPIS STUDIÓW:Studia podyplomowe na kierunku „Dydaktyka i metodyka języka obcego – język niemiecki” skierowane są do nauczycieli chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego na drugim i trzecim etapie edukacyjnym. Celem studiów jest nabycie kompetencji metodycznych i dydaktycznych do nauczania języka obcego ( w zakresie języka niemieckiego) nabycie wiedzy metodycznej z zakresu metod i technik nauczania języka niemieckiego dostosowanej do pracy z uczniami  klasach IV- VIII szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej, doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno- pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Absolwent uzyska kwalifikacje i kompetenecje w zakresie języka niemieckiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r.w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli(Dz. U. 2017 poz. 1575 ze zm.) § 29.2. Kwalifikacje do nauczania języków obcych. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego

CZAS TRWANIA:3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning)

RAMOWY PROGRAM:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotuII moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosuIII moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotuIV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzinZagadnienia tematyczne dotyczą:1. Podstawy prawa oświatowego2. Podstawy psychologii i pedagogiki3. Podstawy aktywizacji języka niemieckiego4. Teorie uczenia się i nauczania języka niemieckiego5. Dydaktyka języka obcego- język niemiecki6. Metodyka nauczania języka obcego na drugim etapie edukacyjnym7. Metodyka nauczania języka obcego na trzecim etapie edukacyjnym8. Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego9. Technologie informacyjne w nauczaniu10. Rozwój zawodowy nauczycieli języków obcych11. Higiena i emisja głosu12. Praktyka zawodowa – 90 godzin

 

KOSZT STUDIÓW:3000 zł.  (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

Skontaktuj się z nami

radoslaw @ docendo.edu.pl

 

Radosław +48 537 852 777

Rekrutacja:

Odwiedź jeden z naszych Punktów Konsultacyjnych - adresy w zakładce KONTAKT. 

 

Wyślij SMS treści "chcę studiować" na numer:  

537 852 7777  skontaktujemy się z Tobą

 

Wyślij pocztą podanie: "Docendo-biuro rekrutacji" ul. Słowackiego 28/14, 97-300 Piotrków Trybunalski