Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Pedagogika leczniczo-terapeutyczna” przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą chorymi, w tym przewlekle chorymi, w jednostkach oświatowych zorganizowanych w podmiotach leczniczych.Zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Celem studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki leczniczo-terapeutycznej jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w przedszkolach i szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych (nauczycieli przedmiotowych do nauczania w szkołach przyszpitalnych, pedagogówdo pracy w roli wychowawcy w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych). Absolwenci uzyskują uprawnienia do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do pracy w zakresie wczesnej interwencji wobec dzieci z przewlekłą chorobą somatyczną i niepełnosprawnością ruchową. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2019 poz. 1450)

 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej(I uprawnienia -180 godzin: II uprawnienia- 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego. CZAS TRWANIA:3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning)

 

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃW ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe:I moduł; Dydaktyka specjalnaII moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosuIII moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej w zakresie pedagogiki leczniczo- terapeutycznejIV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

 

Przygotowanie merytoryczne:I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznejII moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznejIII moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW:3600 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.

Skontaktuj się z nami

radoslaw @ docendo.edu.pl

 

Radosław +48 537 852 777

Rekrutacja:

Odwiedź jeden z naszych Punktów Konsultacyjnych - adresy w zakładce KONTAKT. 

 

Wyślij SMS treści "chcę studiować" na numer:  

537 852 7777  skontaktujemy się z Tobą

 

Wyślij pocztą podanie: "Docendo-biuro rekrutacji" ul. Słowackiego 28/14, 97-300 Piotrków Trybunalski