Andragogika (Trener rozwoju kariery zawodowej)

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli lub absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą uzyskać kompetencje do nauczania dorosłych zarówno w formach szkolnych, (np. szkoły policealne, kwalifikacyjne kursy zawodowe) jak i pozaszkolnych pracowników zatrudnionych w placówkach opieki dla dorosłych. Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę i kompetencje z zakresu andragogiki, które umożliwiają organizowanie sposób  profesjonalny przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych, zwłaszcza w kontekście ich pracy zawodowej oraz edukacji formalnej i nieformalnej prowadzonej w oparciu o idee kształcenia całożyciowego. Student uzyskuje uprawnienia nauczania i prowadzenia różnych form kształcenia osób dorosłych Uzyskane kompetencje są wskazane przy organizacji szkoleń z ramienia ORE, MEN, KO czy innych publicznych oraz prywatnych instytucji organizujących szkolenia.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki (tj. 30 godzin praktyki), zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA: 2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

ZAKRES KSZTAŁCENIA:Moduł I:1. Teoretyczne podstawy andragogiki.2. Podstawy wiedzy z zakresu andragogiki.3. Prawo oświatowe.4. Psychologia rozwojowa dorosłych.5. Dydaktyka nauczania dorosłych – style, strategie, i metody uczenia się człowieka dorosłego6. Diagnoza potrzeb w zakresie edukacji dorosłych.7. Higiena i emisja głosu.

Moduł II:1. Metody i techniki pracy trenera-andragoga.2. Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej.3. Techniki pracy warsztatowej.4. Organizacja procesu doskonalenia dorosłych.5. Praca socjalna z dorosłymi.6. Trening interpersonalny.7. Metody kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.8. Praktyka zawodowa – 30 godz.

KOSZT STUDIÓW:2400 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.

Zapisz się na studia

Możesz zapisać się w jednym z naszych punktów rekrutacyjno-konsultacyjnych (adresy) lub poprosić o zapis telefonicznie pod numerem telefonu stacjonarnego: 22... lub poprosić o zapis SMS-em na numer: +48... lub wypełnić kwestionariusz on-line.

Skontaktuj się z nami

radoslaw @ docendo.edu.pl

 

Radosław +48 537 852 777

Rekrutacja:

Odwiedź jeden z naszych Punktów Konsultacyjnych - adresy w zakładce KONTAKT. 

 

Wyślij SMS treści "chcę studiować" na numer:  

537 852 7777  skontaktujemy się z Tobą

 

Wyślij pocztą podanie: "Docendo-biuro rekrutacji" ul. Słowackiego 28/14, 97-300 Piotrków Trybunalski