NOWOŚĆ - PSYCHOLOGIA

Psychologia to nauka zajmująca się badaniem ludzkiego umysłu, zachowania i procesów poznawczych. Jest to interdyscyplinarna dziedzina, która łączy elementy nauk przyrodniczych i społecznych, w celu lepszego zrozumienia człowieka oraz jego reakcji na różne bodźce i sytuacje.

PSYCHOLOGIA, PEDAGOGIKA SPECIALNA, PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

OFERTA  SPECJALNA

Nauczyciele oraz absolwenci studiów: pedagogika, socjologia, resocjalizacja i pokrewne oraz nauk o zdrowiu – mogą rozpocząć studia pięcioletnie w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów oraz przeniesienia części osiągnieć z poprzednich studiów( na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub kartą przedmiotów/indeksem), dzięki zaliczeniu efektów uczenia się w czasie krótszym niż pięcioletnim (nawet od 7 semestru).

Studia I (licencjat) i II (magister) stopnia.

Zapraszamy na studia realizowane w formule kształcenia na odległość z wykorzystaniem webinariów, konsultacji on-line, wirtualnej biblioteki i platformy e-learningowej. Korzystamy również z konsultacji i seminariów prowadzonych w naszych punktach konsultacyjnych położonych blisko zamieszkania studentów.

Nauki społeczne

Prawo

Absolwenci kierunku Prawo w Szkole Głównej Krajowej z siedzibą w Warszawie przygotowani są nie tylko do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, ale również do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających wiedzy prawniczej. Są także gotowi, aby udzielać porad prawnych i dokonywać wykładni prawa. Więcej...

Bezpieczeństwo narodowe

Celem studiów jest kształtowanie wiedzy studentów w zakresie umiejętności i kompetencji w obszarze ochrony ludności, obrony cywilnej, reagowania kryzysowego jak i również kształtowanie zdolności zarządzania w przypadku wystąpienia stanów zagrożeń na różnych poziomach. Studia dają także możliwość pozyskania rozległej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi i procesami decyzyjnymi w różnych organizacjach – w tym w administracji i w biznesie – w szczególności zaś umiejętności tzw. zarządzania kryzysowego. Więcej...

Administracja

Studia licencjackie na kierunku administracja przygotowują absolwenta do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, a także do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Nauka na kierunku administracja ma ugruntować wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych. Wyrobić w studentach umiejętności identyfikacji i analizy oraz praktycznego rozwiązywania problemów, które mogą się pojawić w przyszłej pracy zawodowej. Więcej...

Pedagogika

Pedagogika (I i II stopień)

W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost zapotrzebowania na specjalistów z dziedzin pedagogiki, doradztwa zawodowego, edukacji obronnej czy pedagogiki kryminologicznej. Ogromną wagę przykłada się nie tylko do eliminowania negatywnych przejawów życia społecznego, ale przede wszystkim do profilaktyki i zapobiegania wysokiemu ryzyku zagrożeń cywilizacyjnych. Więcej...

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna - studia magisterskie

Studia kształcą  w zakresie dwóch bloków. Pierwszy z nich to podstawy edukacji małego i młodszego dziecka, drugi zaś to zajęcia warsztatowe i praktyczne, które kładą nacisk na sposoby poznawania z dziećmi środowiska społeczno-przyrodniczego oraz na nauczanie przedmiotów artystyczno-sprawnościowych. Ogólnie mówiąc studia zapewnią Ci przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne oraz dydaktyczne. Co więcej, dowiesz się o współczesnych problemach pedagogiki, co sprawi, że będziesz w stanie skutecznie rozwiązywać spory oraz zapobiegać problemom. Ponadto czekają na Ciebie warsztaty interpersonalne, edukacji regionalnej czy projekty edukacyjne. Więcej...

Pedagogika Specjalna– studia magisterskie

Pedagogika specjalna – jest nauką szczegółową pedagogiki a jej przedmiotem jest opieka, terapia, kształcenie i wychowywanie osób z odchyleniami od normy, najczęściej jednostek mniej sprawnych lub niepełnosprawnych, bez względu na rodzaj, stopień i złożoność. Zadaniem pedagogiki specjalnej jest stworzenie podstaw teoret. i metodycznych dla procesów rewalidacji (mającej na celu usprawnianie i kompensowanie zaburzonych funkcji organizmu) oraz resocjalizacji.  Więcej... 

Rekrutacja

Odwiedź jeden z naszych Punktów Konsultacyjnych (adresy)

 

Wyślij SMS treści "chcę studiować" na numer: 537 852 777

a skontaktujemy się z Tobą

 

Zadzwoń do Pełnomocników:

Radosław: 537 852 777

Witalij (українська мова): 785 777 709

Skontaktuj się z nami

radoslaw @ docendo.edu.pl

 

Radosław +48 537 852 777

Rekrutacja:

Odwiedź jeden z naszych Punktów Konsultacyjnych - adresy w zakładce KONTAKT. 

 

Wyślij SMS treści "chcę studiować" na numer:  

537 852 7777  skontaktujemy się z Tobą

 

Wyślij pocztą podanie: "Docendo-biuro rekrutacji" ul. Słowackiego 28/14, 97-300 Piotrków Trybunalski