Samorząd terytorialny

OPIS STUDIÓW:

Celem studiów z zakresu Samorząd Terytorialny jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności koniecznych w pracy w administracji samorządowej. Studia podyplomowe stanowią formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Studia te skierowane są do osób zainteresowanych funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządowej. W programie studiów zawierają się zagadnienia związane z podstawami prawa, prawem administracyjnym, prawem samorządu terytorialnego.

Studia kierowane są przede wszystkim do pracowników administracji i działaczy samorządowych, do kierowników lub dyrektorów jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw, do wszystkich pracowników administracji rządowej oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką administracji publicznej, którzy ukończyli studia wyższe.

Studia mają charakter dokształcający. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. (Nie obowiązują praktyki).

CZAS TRWANIA:

2 semestry , studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning)

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Podstawy prawa administracyjnego

2. Postępowanie administracyjne

3. Ustrój i zadania samorządu

4. Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej

5. Prawo pracy z prawem urzędniczym

6. Odpowiedzialność urzędników administracji publicznej

7. Etyka w administracji

8. Nadzór i kontrola w samorządzie terytorialnym

9. Finanse samorządu terytorialnego

10. Zarządzanie jakością w administracji publicznej

11. Prawo Unii Europejskiej

12. Fundusze unijne w samorządzie terytorialnym

13. Zamówienia publiczne

14. Prawo zagospodarowania przestrzennego i planowanie przestrzenne

15. Gospodarowanie mieniem komunalnym

16. Organizacja i funkcjonowanie urzędu gminy i powiatu

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

Skontaktuj się z nami

radoslaw @ docendo.edu.pl

 

Radosław +48 537 852 777

Rekrutacja:

Odwiedź jeden z naszych Punktów Konsultacyjnych - adresy w zakładce KONTAKT. 

 

Wyślij SMS treści "chcę studiować" na numer:  

537 852 7777  skontaktujemy się z Tobą

 

Wyślij pocztą podanie: "Docendo-biuro rekrutacji" ul. Słowackiego 28/14, 97-300 Piotrków Trybunalski