Kontrola zarządcza

OPIS STUDIÓW:

Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w życie Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i wprowadzone zostają wymogi dotyczące zapewnienia skuteczności przepływu informacji, zgodności działań z procedurami wewnętrznymi urzędu, wiarygodności sprawozdań oraz zarządzaniem ryzykiem. Stąd konieczne jest ustanowienie zasad i procedur wewnętrznych związanych z zapewnieniem kontroli zarządczej w poszczególnych jednostkach sektora finansów publicznych.

Głównym celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu identyfikacji, pomiaru oraz zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych oraz wdrożenia systemu kontroli zarządczej w tych organizacjach.

Adresatami są:

– kadra zarządzająca JSFP, na której spoczywa obowiązek zorganizowania i utrzymania efektywnego systemu kontroli zarządczej w jednostce administracji publicznej.

– pozostali pracownicy JSFP, którzy odpowiedzialni są za wdrożenie i właściwe funkcjonowanie poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem

– osoby pracujące w komórkach kontroli i audytu wewnętrznego JSFP

– osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej (szpitalach, zakładach  opieki zdrowotnej, zespołach szkół, przedsiębiorstwach komunalnych itp).

CZAS TRWANIA:

2 semestry , studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning)

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Współczesne trendy w zarządzaniu w JSFP

2. Gospodarka finansowa JSFP

3. Planowanie i zarządzanie strategiczne w JSFP

4. Zarządzanie projektami w JSFP

5. Standardy i metodyka kontroli zarządczej w JSFP

6. Podstawy rachunkowości budżetowej

7. Rachunkowość zarządcza w JSFP

8. Budżetowanie zadaniowe w JSFP

9. Zarządzanie ryzykiem w JSFP

10. Dyscyplina finansów publicznych

11. Zamówienia publiczne

12. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w JSFP

13. Partnerstwo publiczno-prywatne w JSFP

14. Audyt wewnętrzny

15. Zarządzanie systemami informatycznymi w JSFP

16. Zarządzanie kadrami w JSFP

17. Analiza ekonomiczna i finansowa projektów publicznych

18. Komunikacja interpersonalna

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

Skontaktuj się z nami

radoslaw @ docendo.edu.pl

 

Radosław +48 537 852 777

Rekrutacja:

Odwiedź jeden z naszych Punktów Konsultacyjnych - adresy w zakładce KONTAKT. 

 

Wyślij SMS treści "chcę studiować" na numer:  

537 852 7777  skontaktujemy się z Tobą

 

Wyślij pocztą podanie: "Docendo-biuro rekrutacji" ul. Słowackiego 28/14, 97-300 Piotrków Trybunalski