Rytmika, logorytmika z elementami tańca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

OPIS KIERUNKÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Rytmika, logorytmika z elementami tańca w edukacji przedszkolneji wczesnoszkolnej” skierowane są głównie do nauczycieli i opiekunów pracujących z dziećmi w przedszkolach, żłobkach, klubach malucha itp. Ponadto mogą stanowić cenne uzupełnienie wiedzy i kompetencji dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III, wzbogacając warsztat pracy nauczyciela o treści pomagające zorganizować zajęcia pozalekcyjne, teatrzyki i różnorodne wydarzenia z życia przedszkola, szkoły. Celem studiów podyplomowych jest zapewnienie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego, niezbędnego do organizacji zajęć z zakresu rytmiki, logorytmika i tańca, a także zorganizowania oprawy artystycznej wydarzeń tematycznychi okolicznościowych w przedszkolu i w szkole podstawowej w edukacji wczesnoszkolnej.

Słuchacze studiów podyplomowych na podstawie wiedzy teoretycznej i ćwiczeń praktycznych uzyskują wiedzę

teoretyczną i praktyczną oraz kompetencje do prowadzenia zajęć ruchowych oraz zajęć muzycznych w przedszkoluoraz szkole podstawowej w klasach I-III.  Absolwent pozyska kompetencje przydatne do przygotowywaniai prowadzenia ćwiczeń z zakresu edukacji muzycznej, prowadzenia zespołów rytmiczno-tanecznych, organizowania czasu wolnego dzieci z uwzględnieniem piosenki i dramy na zajęciach pozaszkolnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej obowiązująca Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego i Kształcenia Ogólnego dla szkoły podstawowej zakłada, iż jednym z zadań wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej jest: „Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki”. Od kandydatów na studia wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego. Natomiast nie jest wymagana znajomość gry na instrumencie muzycznym, ani dyplom ukończenia szkoły muzycznej. Studia kończą się egzaminem dyplomowym.

CZAS TRWANIA:

3 semestry studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m. in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e –learning).

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

• Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka• Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży• Dydaktyka i metodyka rytmiki• Dydaktyka i metodyka tańca• Dydaktyka i metodyka umuzykalnienia• Logorytmika• Zabawy i gry o charakterze korekcyjnym• Muzyka i rytmika• Taniec – rodzaje• Emisja głosu• Edukacja zdrowotna• Praktyka zawodowa -90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.

REKRUTACJA

Skontaktuj się z nami

kontakt @ docendo.edu.pl

+48  781 777 588

 

Górny i Dolny Śląsk:

Krzysztof +48604553150

Podkarpacie i Małopolska:

Radosław +48537852777

Rekrutacja:

Odwiedź jeden z naszych Punktów Konsultacyjnych - adresy w zakładce KONTAKT. 

 

Wyślij SMS treści "chcę studiować" na numer:  781 777 588 a skontaktujemy się z Tobą

 

Wyślij pocztą podanie: "Docendo-biuro rekrutacji" ul. Słowackiego 28/14, 97-300 Piotrków Trybunalski