Pedagogika środowiskowa

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe z zakresu „Pedagogika środowiskowa” to specjalność, która dedykowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu pedagoga – terapeuty środowiskowego, prowadzącego działania w środowisku lokalnym. Celem studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki środowiskowej jest poznanie teoretycznych podstaw z zakresu diagnozowania potrzeb środowiska społecznego, planowania i organizowania pracy środowiskowej. Słuchacz podczas studiów nauczy się praktycznych aspektów rozwiązywania problemów społecznych, poznania tajników współpracy z różnymi podmiotami społecznymi, zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu organizowania działań terapeutycznych w środowisku lokalnym.

Istotnym elementem wyposażenia słuchacza studiów podyplomowych z zakresu „Pedagogiki środowiskowej” w wiedzę i kompetencje w obszarach organizowania wsparcia pedagogicznego i socjalnego dla dziecka w sytuacji zagrożeń rozwojowych i społecznych, kompetencji pedagogicznych, organizowania strategii wsparcia w obrębie lokalnych systemów społecznych, metodyki pracy z grupą i indywidualnym przypadkiem, diagnozy pedagogicznej i społecznej.

Studia przygotowują słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych w charakterze pedagoga- terapeuty środowiskowego dzieci i młodzieży, w poradniach specjalistycznych, w tym poradniach psychiatryczno– psychologicznych, w internatach, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych, placówkach służby zdrowia, domach pomocy społecznej, klubach seniora, zakładach opiekuńczych.

Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy w charakterze pedagoga – terapeuty środowiskowego. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej w wymiarze 90 godzin zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

CZAS TRWANIA:3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning)

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć

II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu

III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia zajęć

IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:3000 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

REKRUTACJA

Skontaktuj się z nami

kontakt @ docendo.edu.pl

+48  781 777 588

 

Górny i Dolny Śląsk:

Krzysztof +48604553150

Podkarpacie i Małopolska:

Radosław +48537852777

Rekrutacja:

Odwiedź jeden z naszych Punktów Konsultacyjnych - adresy w zakładce KONTAKT. 

 

Wyślij SMS treści "chcę studiować" na numer:  781 777 588 a skontaktujemy się z Tobą

 

Wyślij pocztą podanie: "Docendo-biuro rekrutacji" ul. Słowackiego 28/14, 97-300 Piotrków Trybunalski