Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe w zakresie „Nauczanie języka polskiego jako obcegoi drugiego” adresowane są przede wszystkim do pracujących w polskich szkołachnauczycieli języka polskiego i języków obcych, coraz częściej spotykających sięz dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracyjnym, a także dla osób chcącychzdobyć kompetencje i kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego jakoobcego / drugiego. Kandydaci na studia podyplomowe „Nauczanie języka polskiegojako obcego i drugiego” powinni mieć wykształcenie humanistyczne.Celem studiów jest zapoznanie się z metodami nauczania języka polskiego jakoobcego, nabycie umiejętności korzystania z istniejących materiałów dydaktycznychoraz tworzenia pomocy dostosowanych do indywidualnych potrzeb ucznióww zależności od wieku, jak i pierwszego języka uczących się.Opis studiów Studenci nabędą wiedzę dotyczącą opisów poziomów kompetencji językowych i metodtestowania znajomości języka polskiego jako obcego, jak również kompetencjezwiązane z integrowaniem treści na temat polskiej kultury i realiów z praktycznymnauczaniem języka. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program studiów jestzgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określoneRozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r.w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodunauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450) – przygotowanie do nauczania kolejnegoprzedmiotu (prowadzenia zajęć).Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jestuzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej w wymiarze 90 godzin,zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość – e-learning).

PROGRAM RAMOWY:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotuII moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosuIII moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotuIV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

Zagadnienia tematyczne dotyczą:1. Nauczania języka polskiego jako drugiego i odziedziczonego.2. Nauczanie dzieci i młodzieży.3. Wprowadzenie do metodyki nauczania języka polskiego jako obcego.4. Nauczanie wymowy polskiej.5. Tradycje i metody nauczania języka polskiego jako obcego.6. Gramatyka funkcjonalna języka polskiego.7. Dydaktyka przedmiotu.8. Metodyka nauczania sprawności językowych.9. Gramatyka komunikacyjna języka polskiego.10. Nowe technologie w nauczaniu cudzoziemców.11. Nauczanie wiedzy o Polsce.12. Komunikacja międzykulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego.13. Praktyka zawodowa – 90 godz.

KOSZT STUDIÓW:

3300 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

REKRUTACJA

Skontaktuj się z nami

kontakt @ docendo.edu.pl

+48  781 777 588

 

Górny i Dolny Śląsk:

Krzysztof +48604553150

Podkarpacie i Małopolska:

Radosław +48537852777

Rekrutacja:

Odwiedź jeden z naszych Punktów Konsultacyjnych - adresy w zakładce KONTAKT. 

 

Wyślij SMS treści "chcę studiować" na numer:  781 777 588 a skontaktujemy się z Tobą

 

Wyślij pocztą podanie: "Docendo-biuro rekrutacji" ul. Słowackiego 28/14, 97-300 Piotrków Trybunalski