Etyka w szkole

Opis Studiów

Studia podyplomowe z zakresu „Etyka w szkole” przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych licencjackich lub magisterskich, którzy planują rozwinąć sowje kompetencje w zakresie etyki. Studia podyplomowe Etyka w szkole przygotowują nauczycieli uczących na II i III etapie edukacyjnych szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, zainteresowanych etyką i chcących uzyskać uprawnienia do nauczania etyki. Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie pogłębienia znajomości problematyki etycznej, budzenie i rozwijanie refleksyjnościi wrażliwości aksjologicznej ucznia oraz kształtowanie postawy szacunku, otwarości, współdziałania i odpowiedzialności. Program studiów podyplomowych „Etyka w szkole” umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie tego przedmiotu. Warunkiem ukończenia studiów jest uzysaknie zaliczeń w tym zaliczenia praktyki. Zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. Studia  podyplomowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późn.zminami ( Dz. U. 2017 poz.1575) orazzgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

RAMOWY PROGRAM:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotuII moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosuIII moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotuIV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

CZAS TRWANIA:

3 semestry studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość –e-learning).

 

KOSZT STUDIÓW:

3300 zł  (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.

REKRUTACJA

Skontaktuj się z nami

kontakt @ docendo.edu.pl

+48  781 777 588

 

Górny i Dolny Śląsk:

Krzysztof +48604553150

Podkarpacie i Małopolska:

Radosław +48537852777

Rekrutacja:

Odwiedź jeden z naszych Punktów Konsultacyjnych - adresy w zakładce KONTAKT. 

 

Wyślij SMS treści "chcę studiować" na numer:  781 777 588 a skontaktujemy się z Tobą

 

Wyślij pocztą podanie: "Docendo-biuro rekrutacji" ul. Słowackiego 28/14, 97-300 Piotrków Trybunalski