Coaching i tutoring w szkole

OPIS STUDIÓW:

Kierunek studiów podyplomowych Coaching i Tutoring w szkole skierowany jest do nauczycieli (wszystkich poziomów szkół), wychowawców w placówkach edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych, doradców zawodowych, konsultantów i innych pracowników sektora poradnictwa oraz osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym.

Studia przygotowują do pracy indywidualnej z uczniem, studentem lub podopiecznym metodą coachingu i tutoringu. Absolwenci studiów podyplomowych Coaching i tutoring w edukacji poznają praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi coachingowych i tutorskich w pracy w szkole z uczniami na wszystkich poziomach.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym praca pisemna oraz realizacja projektu coachingowego i tutorskiego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM. MODUŁ I TUTORING W EDUKACJI:

1. Antropologia i cel tutoringu

2. Istota tutoringu – podstawy teoretyczne oraz dobre praktyki tutorskie w Polsce/świecie.

3. Psychologia w tutoringu – teorie osobowości i temperamentu, procesy świadome i nieświadome, analiza transakcyjna, założenia psychologii pozytywnej.

4. Edukacja spersonalizowana i rozwijanie talentów , metody wspierania talentów i mocnych stron uczniów.

5. Narzędzia coachingowe w tutoringu, wyznaczanie celów, przekazywanie informacji zwrotnej.

6. Kompetencje tutorskie nauczyciela – budowanie relacji, komunikacja nauczyciela z uczniem, empatia.

7. Wartości w tutoringu. 8. Wdrażanie programów i projektów tutorskich.

MODUŁ II COACHING W EDUKACJI :

9. Istota coachingu – podstawy teoretyczne, proces coachingowy, znaczenie i miejsce coachingu w edukacji. Zasady i etyka w coachingu.

10. Psychologia w coachingu – teorie osobowości i temperamentu, procesy świadome i nieświadome, analiza transakcyjna.

11. Kompetencje coachingowe nauczyciela – budowanie relacji, komunikacja nauczyciela z uczniem, empatia, przekazy- wanie informacji zwrotnej.

12. Model Diltsa – model uczenia się i zmiany. Komunikacja z grupą – słuchanie, zadawanie pytań, w zależności od etapu procesu w klasie lekcyjnej, rozwiązywanie konfliktów po- trzeb i wartości, negocjacje, mediacje, facylitacja.

13. Axtion Learning -proces grupowy w klasie, umiejętność zarządzania procesem grupowym. Zarządzanie emocjami grupy,  zarządzanie emocjami nauczyciela.

14. Modele GROW i KOLBA – jako metody osiągania ważnych celów w pracy zespołowej.

15. Narzędzia coachingowe w praktyce szkolnej: kontrakt, koło życia, ustalanie celów, mapa marzeń.

16. Narzędzia coachingowe pomagające w rozwoju: proces coachingowy, motywacja, poziomy neurologiczne, wartości, przekonania, talenty, ograniczenia ucznia i rodzica.

17. Zasady i etyka w pracy coacha i tutora.

 

KOSZT STUDIÓW:1750 zł za semestr (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.

REKRUTACJA

Skontaktuj się z nami

kontakt @ docendo.edu.pl

+48  781 777 588

 

Górny i Dolny Śląsk:

Krzysztof +48604553150

Podkarpacie i Małopolska:

Radosław +48537852777

Rekrutacja:

Odwiedź jeden z naszych Punktów Konsultacyjnych - adresy w zakładce KONTAKT. 

 

Wyślij SMS treści "chcę studiować" na numer:  781 777 588 a skontaktujemy się z Tobą

 

Wyślij pocztą podanie: "Docendo-biuro rekrutacji" ul. Słowackiego 28/14, 97-300 Piotrków Trybunalski